Niedziela Palmowa 28.03.2021

Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Krzymowie

zapraszają do udziału

w Konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną

CEL:

Celem Konkursu jest:

 •  pielęgnowanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palm w obrzędowości ludowej,
 •  integracja społeczności lokalnej poprzez działania artystyczne,
 • wymiana doświadczeń i wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania palm.

UCZESTNICY:

Konkurs ma charakter międzypokoleniowy i adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, dorosłych, osób indywidualnych, grup nieformalnych i rodzin z całej gminy Krzymów i miejscowości należących do parafii w Krzymowie.

MIEJSCE I TERMINY:

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Krzymowie

28 marca 2021 r. godz. 11.30 – dostarczenie palm, zgłoszenie udziału w Konkursie

11 kwietnia 2021 r., godz. 11.30 – rozstrzygnięcie Konkursu, wręczenie dyplomów i nagród

WARUNKI UCZESTNISTWA:

 1. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie wykonać własnoręcznie tradycyjną palmę wielkanocną.
 2. Prace powinny być wykonane jedynie z materiałów naturalnych, np.: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki, wstążki, bibuła itp. (Prace zawierające ozdoby plastikowe bądź zakupione/gotowe, nie będą oceniane.)
 3. Minimalna wysokość palmy powinna wynosić 50 cm.
 4. Uczestnik Konkursu, zgodnie z polską tradycją, może uczestniczyć z wykonaną przez siebie palmą w procesji upamiętniającej wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy podczas liturgii Niedzieli Palmowej na mszy św. o godz. 11.30 w Kościele parafialnym w Krzymowie.
 5. Po mszy świętej palmy należy pozostawić do oceny. Każda zgłoszona na Konkurs palma powinna być opatrzona metryczką zawierającą (imię, nazwisko i wiek wykonawcy, miejscowość i numer telefonu). Prace i wymagane oświadczenia będzie przyjmował ks. prefekt Juliusz Graniczny.
 6. Zgłoszone na Konkurs palmy przechodzą na własność Organizatora.

OCENA I NAGRODY:

Palmy oceniane będą przez Komisję Artystyczną powołaną przez Organizatorów, według następujących kryteriów:

– technika wykonania,

– pomysłowość,

– oryginalność,

– estetyka wykonania.

Ogłoszenie werdyktu, wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Krzymowie, 11 kwietnia 2021 r. po mszy św. o godz. 11.30.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych konkursu informacji osobowych zawartych na metryczce każdej z prac.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora materiałów dostarczonych do konkursu do działań informacyjno-promocyjnych oraz udostępnienie wizerunku uczestnika.
 3. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej jego interpretacji.

Szczegółowych  informacji  nt. Konkursu udziela Danuta Pydyńska tel. 63 220 47 93,                             e-mail: pydynska@gmail.com